Zmluvy

Všetky súbory sú vo formáte PDF. Pre ich prezeranie potrebujete Adobe Reader (TM).

Celkový počet uložených dokumentov: 341
Dátum zverejnenia Názov dokumentu Formát súboru Veľkosť súboru
07. 10. 2011 Dodatok č. 2 k Zmluve zo dňa 04.03.2003 - Materská škola, Milošová 445, Čadca pdf 763 KB
06. 10. 2011 Dodatok č. 4 k Zmluve zo dňa 04.11.2002 - Základná škola, Rázusova č. 2260, Čadca pdf 776 KB
06. 10. 2011 Dodatok č. 3 k Zmluve zo dňa 04.11.2002 - Základná škola s materskou školou, Horelica 429, Čadca pdf 770 KB
06. 10. 2011 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby - Orange Slovensko, a.s. pdf 7.27 MB
04. 10. 2011 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti - Ing. Daniela Tomeková pdf 273 KB
04. 10. 2011 Kúpna zmluva - Zoltán Berner pdf 2.43 MB
04. 10. 2011 Dohoda č. 188/§ 51/2011 - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca pdf 5.28 MB
04. 10. 2011 Licenčná zmluva - GEODIS SLOVAKIA, s.r.o. pdf 3.54 MB
03. 10. 2011 Zámenná zmluva - Ing. Daniel Cech a Ing. Pavol Vancel pdf 393 KB
28. 09. 2011 Zmluva o zverení majetku Mesta Čadca - DOMBYT Čadca pdf 324 KB
28. 09. 2011 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov-Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva pdf 1.11 MB
28. 09. 2011 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov-Slovenský zväz VTNP-PTP Okresný klub Čadca pdf 1.18 MB
28. 09. 2011 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti - Rastislav Slaninák a Silvia Kyzeková pdf 1.65 MB
28. 09. 2011 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam - Karol Ščury s manž. a spol. pdf 503 KB
27. 09. 2011 Zmluva o poskytnutí dotácie - BENFICA - GEMM Čadca pdf 290 KB
23. 09. 2011 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti - Mgr. Marta Kyzeková pdf 273 KB
23. 09. 2011 Sponzorská zmluva - Miloš Majchrák - Bistro Satelit pdf 983 KB
23. 09. 2011 Nájomná zmluva - LUNATI, s.r.o. pdf 1.09 MB
23. 09. 2011 Zmluva o poskytnutí dotácie - Občianske združenie Náruč-Pomoc deťom v kríze pdf 2.55 MB
23. 09. 2011 Zmluva o poskytnutí dotácie - Jednota dôchodcov Slovenska, pre Mestskú organizáciu Čadca pdf 2.68 MB