Zmluvy

Všetky súbory sú vo formáte PDF. Pre ich prezeranie potrebujete Adobe Reader (TM).

Celkový počet uložených dokumentov: 341
Dátum zverejnenia Názov dokumentu Formát súboru Veľkosť súboru
01. 07. 2011 Dohoda č. 23/§50i/2011 - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca pdf 746 KB
01. 07. 2011 Zmluva o dielo č. 24062011-IČ pdf 6.04 MB
01. 07. 2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20042011-IČ pdf 3.95 MB
29. 06. 2011 Zmluva o poskytnutí dotácie - Klinček, združenie pacientov s onkologickým a ŤZP Čadca

Prijímateľ dotácie : Klinček, združenie pacientov s onkologickým a ŤZP Čadca

pdf 2.51 MB
28. 06. 2011 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme verejného vodovodu č. 150/99 Čadca-Milošová... pdf 3.81 MB
28. 06. 2011 Zmluva o terminovanom úvere č.702/2011/UZ pdf 3.09 MB
24. 06. 2011 Zámenná zmluva a Zmluva o zriadení predkupného práva - Žilinský samosprávny kraj pdf 7.74 MB
24. 06. 2011 Zmluva o poskytnutí dotácie - Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO č. 487, Čadca

Prijímateľ dotácie : Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO č. 487, Čadca

pdf 2.49 MB
22. 06. 2011 Zmluva o poskytnutí dotácie - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č. 8, Čadca

Prijímateľ dotácie : Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č. 8, Čadca

pdf 2.57 MB
22. 06. 2011 Zmluva o poskytnutí dotácie - Politickí väzni-Zväz protikomunistického odboja

Prijímateľ dotácie : Politickí väzni-Zväz protikomunistického odboja

pdf 2.78 MB
22. 06. 2011 Zmluva o poskytnutí dotácie - Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Bartolomeja, apoštola Čadca-mesto

Prijímateľ dotácie : Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Bartolomeja, apoštola Čadca-mesto

pdf 2.73 MB
22. 06. 2011 Zmluva o poskytnutí dotácie - Kysucký umelecký kolektív

Prijímateľ dotácie : Kysucký umelecký kolektív

pdf 2.52 MB
22. 06. 2011 Zmluva o poskytnutí dotácie - Mažoretkový klub Evita

Prijímateľ dotácie : Mažoretkový klub Evita

pdf 2.51 MB
22. 06. 2011 Zmluva o poskytnutí dotácie - Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Čadca

Prijímateľ dotácie : Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Čadca

pdf 2.47 MB
22. 06. 2011 Zmluva o poskytnutí dotácie - Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Čadca č. 18-22

Prijímateľ dotácie : Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Čadca č. 18-22

pdf 2.38 MB
22. 06. 2011 Zmluva o poskytnutí dotácie - Kysucká knižnica v Čadci, č. 53

Prijímateľ dotácie : Kysucká knižnica v Čadci, č. 53

pdf 2.33 MB
22. 06. 2011 Zmluva o poskytnutí dotácie - Kysucká knižnica v Čadci, č. 54

Prijímateľ dotácie - Kysucká knižnica v Čadci, č. 54

pdf 2.33 MB
22. 06. 2011 Zmluva o poskytnutí dotácie - Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Čadca-Bukov I.

Prijímateľ dotácie : Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Čadca-Bukov I., č. 18-3

pdf 2.37 MB
22. 06. 2011 Zmluva o poskytnutí dotácie - Milan Sogel s manželkou

Prijímateľ dotácie : Milan Sogel s manželkou

pdf 2.33 MB
22. 06. 2011 Zmluva o poskytnutí dotácie - Spolok priateľov Čadce

Prijímateľ dotácie : Spolok priateľov Čadce

pdf 2.71 MB