Zmluvy

Všetky súbory sú vo formáte PDF. Pre ich prezeranie potrebujete Adobe Reader (TM).

Celkový počet uložených dokumentov: 341
Dátum zverejnenia Názov dokumentu Formát súboru Veľkosť súboru
29. 12. 2011 Dodatok č. 05/2012 k zmluve zo dňa 20.12.2007 pdf 13.71 MB
23. 12. 2011 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam - Ondrej Staník - STAMAR pdf 1.89 MB
22. 12. 2011 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti - KOS-Kysucká obchodná spoločnosť, s.r.o. pdf 284 KB
21. 12. 2011 Licenčná zmluva - CORA GEO, s.r.o. pdf 196 KB
21. 12. 2011 Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb - SYNERGIES, s.r.o. pdf 4.75 MB
21. 12. 2011 Dohoda č. 17/§ 52/2011/NP V-2 - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca pdf 7.25 MB
20. 12. 2011 Dohoda č. 302/§ 51/2011/ŠR - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca pdf 4.83 MB
20. 12. 2011 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT - IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy pdf 5.19 MB
15. 12. 2011 Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny - Stredoslovenská energetika, a.s. pdf 18.62 MB
12. 12. 2011 Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci - MUDr. Jozef Marec pdf 1.35 MB
09. 12. 2011 Zmluva o poskytnutí dotácie - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica

Prijímateľ dotácie : Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica

pdf 2.49 MB
06. 12. 2011 Zmluva o poskytnutí dotácie - Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca

Prijímateľ dotácie : Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca

pdf 2.48 MB
05. 12. 2011 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - Slovenský zväz VTNP-PTP Okresný klub Čadca pdf 1.03 MB
05. 12. 2011 Zmluva o dielo č. 22112011-IČ - TPC Group, s.r.o. pdf 3.43 MB
05. 12. 2011 Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 18102010-IVRR - TEMPRO-STAVEBNÁ FIRMA, s.r.o. Čadca pdf 145 KB
02. 12. 2011 Dodatok č. 2 k zmluve zo dňa 30.11.2009 pdf 631 KB
30. 11. 2011 Zmluva o dielo - LESOSTAV SEVER, s.r.o. pdf 6.69 MB
30. 11. 2011 Nájomná zmluva - Ing. Radovan Gašper pdf 1.96 MB
30. 11. 2011 Dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 192/2011- Úrad vlády Slovenskej republiky pdf 1.06 MB
30. 11. 2011 Zmluva o dielo č. 27102011 - MARO, s.r.o. pdf 6.01 MB