Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Vitajte na portáli Mesta Čadca, ktorý je zameraný na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr sa riadi zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Pre začatie prezerania zverejnených dokumentov vyberte z ľavého menu organizáciu, ktorej dokumenty chcete zobraziť.

V prípade otázok alebo problémov s funkčnosťou systému, nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nášho webového formulára.