Zmluvy

Všetky súbory sú vo formáte PDF. Pre ich prezeranie potrebujete Adobe Reader (TM).

Celkový počet uložených dokumentov: 341
Dátum zverejnenia Názov dokumentu Formát súboru Veľkosť súboru
15. 02. 2012 Kolektívna zmluva na rok 2012 - Mesto Čadca pdf 197 KB
08. 02. 2012 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - Komunistická strana Slovenska pdf 727 KB
07. 02. 2012 Dohoda č. 30/§ 51/2012/ŠR - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca pdf 2.92 MB
07. 02. 2012 Zmluva o poskytovaní právnej pomoci a právnych služieb - JUDr. Michaela Poláčková pdf 1.41 MB
02. 02. 2012 Zmluva o dielo č. 01022012-IČ - GEOTREND, s.r.o. pdf 2.00 MB
01. 02. 2012 Kúpna zmluva - Jaroslav Jurga pdf 91 KB
31. 01. 2012 Zmluva o nájme - Lýdia Škorvánková pdf 329 KB
31. 01. 2012 Zmluva o nájme - Katarína Sokolovská pdf 337 KB
27. 01. 2012 Zmluva o dielo č. 27012012-IČ - RNDr. Miroslav Novotný, CSc., s.r.o. pdf 4.91 MB
25. 01. 2012 Kúpna zmluva - Ing. Jozef Vrlák a Jana Vrláková pdf 90 KB
23. 01. 2012 Kúpna zmluva - Rudolf Pikuliak a Margita Pikuliaková pdf 95 KB
19. 01. 2012 Kúpna zmluva - JUDr. Marián Krkoška a Mgr. Martina Krkošková pdf 96 KB
19. 01. 2012 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti - JUDr. Katarína Kasajová pdf 89 KB
18. 01. 2012 Zmluva o dielo č. 1/2012 - Ing. arch. Marián Pivarči pdf 2.17 MB
17. 01. 2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 22112011-IČ - TPC Group, s.r.o. pdf 531 KB
17. 01. 2012 Zmluva o dielo č. 1912/2011 - Ing. Pavol Moťovský pdf 1.93 MB
17. 01. 2012 Zmluva o dielo č. 1612/2011 - Alena Šikulová pdf 1.47 MB
16. 01. 2012 Zmluva o termínovanom úvere č. 21/2012/UZ pdf 1.58 MB
16. 01. 2012 Zámenná zmluva - Ján Mikoláš a Ing. Martina Mikolášová pdf 334 KB
16. 01. 2012 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 58/2012/D pdf 1.65 MB