Zmluvy

Všetky súbory sú vo formáte PDF. Pre ich prezeranie potrebujete Adobe Reader (TM).

Celkový počet uložených dokumentov: 341
Dátum zverejnenia Názov dokumentu Formát súboru Veľkosť súboru
12. 01. 2012 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam - Bartolomej Gulčík, Margita Gulčíková pdf 100 KB
12. 01. 2012 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti - MUDr. František Potanko pdf 92 KB
11. 01. 2012 Zmluva o dielo - Regionálna rozvojová agentúra Kysuce pdf 1.08 MB
11. 01. 2012 Nájomna zmluva - Ing. Zuzana Plechová pdf 106 KB
11. 01. 2012 Nájomná zmluva - Ján Troják pdf 107 KB
11. 01. 2012 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti - Tomáš Kondek, Štefan Zákopčan pdf 93 KB
05. 01. 2012 Kúpna zmluva - WOOD ENERGY, s.r.o. pdf 169 KB
05. 01. 2012 Kúpna zmluva - Ing. Pavol Vancel - VAPI pdf 90 KB
05. 01. 2012 Nájomná zmluva - Slovenský zväz chovateľov poštových holubov - ZO Čadca pdf 106 KB
05. 01. 2012 Kúpna zmluva - Rastislav Slaninák, Silvia Kyzeková pdf 89 KB
05. 01. 2012 Kúpna zmluva - Rudolf a Martin Prívarovci pdf 92 KB
05. 01. 2012 Kúpna zmluva - Ján a Mária Peclerovci pdf 1.04 MB
05. 01. 2012 Kúpna zmluva - Ing. arch. Vladimír a Mária Macurovci pdf 90 KB
05. 01. 2012 Kúpna zmluva - Iveta Korčeková pdf 89 KB
30. 12. 2011 Zmluva č. 172/2011 - Katastrálny úrad v Žiline pdf 1.51 MB
30. 12. 2011 Dohoda o skončení nájmu - Informačné centrum mladých v Čadci pdf 452 KB
30. 12. 2011 Nájomná zmluva - Ing. Ivan Bernát pdf 48 KB
30. 12. 2011 Nájomná zmluva - Jaroslav Jurga pdf 46 KB
30. 12. 2011 Kúpna zmluva - Ladislav a Mária Balogovci pdf 42 KB
30. 12. 2011 Dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 30.11.2009 pdf 984 KB