Zmluvy

Všetky súbory sú vo formáte PDF. Pre ich prezeranie potrebujete Adobe Reader (TM).

Celkový počet uložených dokumentov: 341
Dátum zverejnenia Názov dokumentu Formát súboru Veľkosť súboru
18. 05. 2012 Zmluva o dielo č. 16052012-IČ - archatelier, s.r.o. pdf 212 KB
17. 05. 2012 Zmluva o poskytnutí dotácie - Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Jozefa Čadca

Prijímateľ dotácie : Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Jozefa Čadca

pdf 1.65 MB
15. 05. 2012 Zmluva o poskytnutí dotácie - Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Bartolomeja, apoštola

Prijímateľ dotácie : Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Bartolomeja, apoštola

pdf 1.65 MB
14. 05. 2012 Kúpna zmluva - eko DEA & Dr. Stefan s.r.o. pdf 1.54 MB
10. 05. 2012 Zmluva o poskytnutí dotácie - Jednota dôchodcov na Slovensku, okresná organizácia Čadca

Prijímateľ dotácie : Jednota dôchodcov na Slovensku, okresná organizácia Čadca

pdf 1.65 MB
09. 05. 2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Čadca - Spolok priateľov Čadce

Prijímateľ dotácie : Spolok priateľov Čadce

pdf 1.66 MB
09. 05. 2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Čadca - Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

Prijímateľ dotácie : Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

pdf 1.70 MB
09. 05. 2012 Zmluva o poskytnuti dotácie z rozpočtu Mesta Čadca - Mažoretkový klub EVITA

Prijímateľ dotácie : Mažoretkový klub EVITA

pdf 1.73 MB
07. 05. 2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Čadca - Futbalový klub Čadca

Prijímateľ dotácie : Futbalový klub Čadca

pdf 179 KB
04. 05. 2012 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 13.04.2011 - Katarína Gomolová pdf 195 KB
04. 05. 2012 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 04.01.2012 - Ing. Pavol Vancel pdf 156 KB
04. 05. 2012 Kúpna zmluva - Jozefína Malíková pdf 206 KB
27. 04. 2012 Kúpna zmluva - Ľubomír Buček, Mgr. Milada Bučková pdf 581 KB
27. 04. 2012 Kúpna zmluva - Ľuboš Buček pdf 923 KB
27. 04. 2012 Dodatok č. 1 k zámennej zmluve zo dňa 28.09.2011 - Ing. Miroslav Králik, Ing. Pavol Fekula pdf 192 KB
26. 04. 2012 Zmluva o poskytnutí dotácie - Diecézna charita Žilina, pre Dom charity sv. Gianny Čadca

Prijímateľ dotácie : Diecézna charita Žilina, pre Dom charity sv. Gianny Čadca

pdf 1.77 MB
24. 04. 2012 Zmluva o poskytnutí dotácie 7 - Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca

Prijímateľ dotácie : Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca

pdf 776 KB
24. 04. 2012 Zmluva o poskytnutí dotácie 6 - Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca

Prijímateľ dotácie : Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca

pdf 773 KB
24. 04. 2012 Zmluva o poskytnutí dotácie 5 - Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca

Prijímateľ dotácie : Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca

pdf 767 KB
24. 04. 2012 Zmluva o poskytnutí dotácie 4 - Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca

Prijímateľ dotácie : Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca

pdf 762 KB